Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Veroprosentit vuodelle 2024

KNGDno-2023-349

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Valtuustojen tulee kuntalain 111 §:n mukaisesti päättää kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuoden 2024 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee siis ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään torstaina 17.11.2023.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 § mukaisesti vuoden 2023 tuloveroprosentista säädettiin siten, että kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennettiin vuodelle 2023 yhtä paljon. Kangasniemen vuoden 2023 tuloveroprosentti on ollut näin ollen 8,86. 

Tuloveroprosentti vuodelle 2024 ilmoitetaan prosenttiyksikön kymmenesosan tarkkuudella. Aiemmin tuloveroprosentti on ilmoitettu prosentin sadasosan tarkkuudella.

Kiinteistöveroprosentiti vuodelle 2024 ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2024 kiinteistöveroprosenttivälit ovat seuraavat:

* Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00

* Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00

* Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00

* Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93 - 3,10 

* Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00

* Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00

Lisäksi vuoden 2024 veroprosenteista päätettäessä tulee ottaa huomioon maan hallituksen esitys kiinteistöverolain muuttamisesta. Esityksen mukaisesti maapohja eriytetään yleisestä kiinteistöverolajista siten, että siihen sovelletaan omaa veroprosentin vaihteluvälilä. Maapohjan vaihteluväli esityksen mukaan on 1,30 - 2,00. Vaikka lakia ei saada vahvistettua lokakuun aikana tulee kuntien valmistautua antamaan Verohallinnolle maapohjan vuoden 2024 kiinteistöveroprosentti 17.11.2023 mennessä. Uusi esitetty lainsäädäntö tulee ottaa kunnissa huomioon päättämällä ehdollisesti maapohjan verotuksen tasosta siinä tapauksessa, että 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan maapohjan osalta sovelletaan vähintään 1,30 %:n tasoa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavasti:

Tuloveroprosentti 9,3 % (korotus 0,44 %-yks.)

Kiinteistöveroprosentit

* Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % (korotus 0,00 %-yks.)

* Vakituinen asuinrakennus 0,50 % (korotus 0,00 %-yks.)

* Muut asuinrakennukset 1,10 % (korotus 0,00 %-yks.)

* Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % (korotus 0,00 %-yks.)

* Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %

* Ehdollisesti: Maapohja 1,37 %. Maapohjan verotuksen taso siinä tapauksessa, että 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan sovelletaan maapohjan osalta vähintään 1,30 %:n tasoa.%

 

Kunnanjohtaja esitti  muutettuna päätösehdotuksena tuloveroprosentin osalta, että tuloveroprosentiksi päätetään 9,4 % (korotus 0,54  %-yks.).

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy tulovero-​ ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavasti:

Tuloveroprosentti 9,​3 % (korotus 0,​44 %-​yks.)

Kiinteistöveroprosentit

* Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,​00 % (korotus 0,​00 %-​yks.)

* Vakituinen asuinrakennus 0,​50 % (korotus 0,​00 %-​yks.)

* Muut asuinrakennukset 1,​10 % (korotus 0,​00 %-​yks.)

* Rakentamaton rakennuspaikka 2,​00 % (korotus 0,​00 %-​yks.)

* Yleishyödyllinen yhteisö 0,​00 %

* Ehdollisesti: Maapohja 1,​37 %. Maapohjan verotuksen taso siinä tapauksessa,​ että 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan sovelletaan maapohjan osalta vähintään 1,​30 %:n tasoa.%

 

Kunnanjohtaja esitti muutettuna päätösehdotuksena tuloveroprosentin osalta,​ että tuloveroprosentiksi päätetään 9,​4 % (korotus 0,​54  %-​yks.).

Päätös

Tuula Vornanen esitti kunnanhallituksen päätösehdotuksen vastaehdotuksena, että tuloveroprosentiksi päätetään 8,9 %. Esitys ei saanut kannatusta.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tulovero-​ ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

Tuloveroprosentti 9,​4 % (korotus 0,​54 %-​yks.)

Kiinteistöveroprosentit

* Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,​00 % (korotus 0,​00 %-​yks.)

* Vakituinen asuinrakennus 0,​50 % (korotus 0,​00 %-​yks.)

* Muut asuinrakennukset 1,​10 % (korotus 0,​00 %-​yks.)

* Rakentamaton rakennuspaikka 2,​00 % (korotus 0,​00 %-​yks.)

* Yleishyödyllinen yhteisö 0,​00 %

* Ehdollisesti: Maapohja 1,​37 %. Maapohjan verotuksen taso siinä tapauksessa,​ että 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan sovelletaan maapohjan osalta vähintään 1,​30 %:n tasoa.