Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja tiistaina 14.11.2023. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville kunnan verkkosivuille.

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tero Lahikainen ja Maisa Juntunen.