Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee muut asiat tiedoksi.