Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

3. Myönnetään muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.