Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee tiedokseen mahdolliset ilmoitusluontoiset asiat. 

Päätös

Valtuuston iltakoulu talousarvioteemalla järjestetään 4.12.2023 klo 18.00