Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Eropyyntö sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä

KNGDno-2021-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan jäsenenä toimiva Sirpa Sappinen pyytää eroa 26.9.2025 lähettämällään eropyynnöllä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä vedoten rooliinsa tarkastuslautakunnan jäsenenä.

Tarkastuslautakunnan jäsen voidaan tulkita esteelliseksi tekemään arviointia sellaisen lautakunnan tai valiokunnan osalta, joissa hän itse toimii jäsenenä tai varajäsenenä. Näin ollen mahdollisten jääviyskysymysten välttämiseksi ja tarkastuslautakunnan arviointityön helpottamiseksi on perusteltua pyytää eroa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1) myöntää Sirpa Sappiselle eron sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä

2) valitsee sivistys- ja hyvinvointilautautakunnan varajäseneksi uuden varajäsenen jäljellä olevalle valtuustokaudelle 2021-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se

1) myöntää Sirpa Sappiselle eron sivistys-​ ja hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä

2) valitsee sivistys-​ ja hyvinvointilautautakunnan varajäseneksi uuden varajäsenen jäljellä olevalle valtuustokaudelle 2021-​2025.

Päätös

Kunnanvaltuusto

  1. myönsi Sirpa Sappiselle eron sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä
  2. valitsi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäseneksi Marja Haaralan jäljellä olevalle valtuustokaudelle 2021-2025.