Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Muut mahdolliset asiat

KNGDno-2017-457

Valmistelija

  • Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Päätös

Todettiin, ettei muita asioita ollut.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.