Kunnanvaltuusto, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Tiihonen, hannu.tiihonen.lh@kangasniemi.fi

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Tommola ja Markku Kuusjärvi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.