Kunnanvaltuusto, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Muut asiat/ valtuustoaloite (lisäpykälä)

KNGDno-2016-475

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Merkitään tiedoksi kokouksessa jätetty valtuustoaloite:

Tuula Vornasen valtuustoaloite "Valtuustoaloite Salmelan alueen asemakaavan laajennuksen keskeyttämiseksi".

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi.

 

Tiedoksi

Mikko Korhonen, Jouko Romo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.