Kunnanvaltuusto, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Tiihonen, hannu.tiihonen.lh@kangasniemi.fi

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kunnanvaltuuston iältään vanhin kunnanvaltuutettu Hannu Tiihonen avasi kokouksen.

Kokouksen avaaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.