Kunnanvaltuusto, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kunnanjohtajan irtisanoutuminen

KNGDno-2017-244

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Risto Nylund on ilmoittanut 7.1.2021 päivätyllä kirjeellä irtisanoutuvansa Kangasniemen kunnan kunnanjohtajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 31.7.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapani Nykänen, tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja saattaa edelleen valtuustolle tiedoksi kunnanjohtaja Risto Nylundin irtisanoutumisen.

Päätös

Kunnanjohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 
Kunnajohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Kunnanjohtaja on asianosainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Risto Nylund

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi kunnanjohtaja Risto Nylundin irtisanoutumisen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)