Kunnanvaltuusto, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Työhyvinvointikysely

KNGDno-2018-63

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnassa tehtiin työhyvinvointikysely alkuvuodesta 2018. Kyselyn toteutti ja tulokset raportoi FeedBack. Kysely toteutettiin sähköisenä. Vastauksia saatiin 119, vastausprosentti oli 69,2 %. Hallintoaloittain sivistystoimen vastausprosentti oli 70,4 %, hallintopalveluiden 95 % ja teknisen toimen 51,4 %.

Työyksiköissä tulokset on käyty läpi ja tavoitteena on määritellä keskeisimät työyksikkökohtaiset kehittämistavoitteet, niihin liittyvät toimenpiteet ja aikataulut. Tuloksia on esitelty myös lautakunnissa.

Kangasniemen kunta on osallistunut Etelä-Savon hyvä työelämä verkoston Tiedosta-hankkeeseen. Hankkeessa on käytetty Lapin yliopistossa kehitettyä työelämän laadun indeksin määrittelyä sekä analysoidaan sen vaikutuksia liiketoiminnan tulokseen. Hankkeessa testataan erilaisia mittaamistapoja ja testataan myös hyviksi todettuja johtamiskäytäntöjä. Tehdystä työhyvinvointikyselyistä on saatu uudenlaisella analysointimenetelmällä indeksi, joka mittaa henkilöstökehittämisen vaikuttavuutta tuottavuuden parantamiseksi. Analysointi antaa myös toimenpide-ehdotuksia tuttavuuden parantamiseksi.

Seuraava kysely on suunniteltu tehtäväksi kahden vuoden päästä, eli vuoden 2020 alussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy työhyvinvointikyselyn pohjalta laaditut koko kuntaa koskevat tavoitteet ja velvoittaa kunkin toimialan ja työyhteisön edistämään omalta osaltaan hyväksyttyjä tavoitteita.

Kunnanhallitus saattaa työhyvinvointikyselyn tulokset edelleen valtuuston tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Työhyvinvointiraportti liitteenä nro 1.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)