Kunnanvaltuusto, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Muut asiat / valtuustoaloite / Väisänen Tiina (lisäpykälä)

KNGDno-2018-289

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on valtuustoaloite : Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Wiljam sarjalantiellä (ns. Alemakasiinin liikekiinteistöön johtavalla tiellä).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuusto siirtää asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.