Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 8 Valtion erityisavustukseen digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa liittyvä laitehankintapäätös, 02.11.2022
Yleispäätös:
§ 79 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxx xxxx, 13.10.2022
§ 80 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxx xxxx, 17.10.2022
§ 81 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxx xxxx, 17.10.2022
§ 82 Työkokemuslisän myöntäminen takautuvasti / xxxx xxxx, 18.10.2022
§ 83 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxx xxxx, 18.10.2022
§ 84 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxx xxxx, 26.10.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 13.10.-2.11.2022  ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.