Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Talousarvion 2023 ja taloussuunnittelun 2024 ja 2025 valmistelu

KNGDno-2022-250

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain (410/2015) 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.6.2022 § 135 vahvistanut ohjeen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 laatimiseksi. Tämän mukaisesti palvelualueet ovat valmistelleet talousarvioon 2023 lukuja tällä hetkellä tiedossa olevilla perusteilla.Talousarvion valmistelutilanne ja laskelma esitetään kokouksessa. 

Talousarvion valmistelutyö jatkuu kunnanhallituksen jatkovalmisteluohjeiden mukaisesti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja antaa ohjeet jatkovalmistelulle.

Päätös

Marja-Terttu Koivula, Mikko Korhonen ja Mika Huovinen osallistuivat kokoukseen pykälän esittelyn ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.