Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kokouksen alussa elinvoimakehittäjä Mikko Kovanen esittäytyi kunnanhallitukselle.

Päätösehdotus hyväksyttiin