Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajan ero ja uuden edustajan valinta, sekä Hyvinvointialueen vammaisneuvoston edustajan ero ja uuden edustajan valinta

KNGDno-2021-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Laissa hyvinvointialueista (611/2021) luku 5 § 32 määritetään, että hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi on perustettava hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto.

Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.

Sote-uudistuksen alueellisen toimeenpanon johtamisen ja osaamisen tiekartassa on mainittu, että osallisuustoimielinten kokoaminen on yksi kriittinen osatehtävä. Kriittiset osatehtävät ovat sellaisia, jotka on toteutettava, jotta hyvinvointialueen toiminta voi käynnistyä aikataulun mukaisesti.

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava edellä tarkoitettujen elinten toimintaedellytyksistä.

Etelä-Savon hyvinvointialueella on tarkoitus aloittaa jo vuonna 2022 hyvinvointialueen yhteinen vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto nuorisovaltuuston tavoin. Näin varmistetaan jo valmisteluvaiheessa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Toiminnan mahdollistamiseksi muutosjohtaja nimeää hyvinvointialueen valmisteluorganisaatiosta yhteyshenkilön vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon.

Väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt, että Etelä-Savon hyvinvointialueelle nimetään vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Hyvinvointialueen neuvostot aloittavat toimintansa 1.3.2022.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varsinaista jäsentä edustamaan hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostossa.

Lisäksi Kangsniemen vanhus- ja vammaisneuvosto pyytää hyvinvointialueen neuvostosta päättävää elintä tekemään päätöksen siitä, että alueiden neuvostoiden sihteereillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostossa, kuten on ollut aikaisemmassakin seudullisessa neuvostossa. 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajaksi valittiin Simo Hokkanen ja Kirsti Lähteenmäki.

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto on valinnut hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostoihin edustajaksi GDPR suojaus on ilmoittanut haluavansa erota hyvinvointialueen vammaisneuvoston edustuksesta ja pyytänyt valitsemaan tilalleen toisen henkilön edustamaan seudullisessa hyvinvointiallueen vammaisneuvostossa. 

GDPR suojaus on ilmoittanut haluavansa erota hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustuksesta ja pyytänyt valitsemaan tilalleen toisen henkilön edustamaan seudullisessa hyvinvointiallueen vammaisneuvostossa. 

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnahallitukselle, että se osaltaan

 • vahvistaa GDPR suojaus eronpyynnön seudullisen vammaisneuvoston jäsenyydestä ja valitsee GDPR suojaustilalle uuden jäsenen seudulliseen hyvinvointialueen vammaisneuvostoon jonka vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan.
 • vahvistaa GDPR suojaus eronpyynnön seudullisen vanhusneuvoston jäsenyydestä ja valitsee GDPR suojaus tilalle seudulliseen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon uuden jäsenen jonka vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan.

Lisäksi neuvosto pyytää kunnanhallitusta valitsemaan Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat hyvinvointialueen vanhusneuvostoon seuraavasti: GDPR suojausja xxxxx ja hyvinvointialueen vammaisneuvostoon seuraavasti:GDPR suojaus ja XXX .

Vanhus- ja vammaisneuvosto pyytää, että kunnanhallitus lähettää tiedon valinnoista hyvinvointialueen hallitukselle vahvistettavaksi.  

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsi keskustelun jälkeen uudeksi jäseneksi seudulliseen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon edustajaksi GDPR suojaus

GDPR suojaus osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana puhelimitse klo 10:20 - 10:25

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnahallitukselle, että se osaltaan

 • vahvistaa GDPR suojaus eronpyynnön seudullisen vammaisneuvoston jäsenyydestä ja valitseeGDPR suojaus tilalle GDPR suojaus seudulliseen hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.
 • vahvistaa GDPR suojauseronpyynnön seudullisen vanhusneuvoston jäsenyydestä ja valitsee GDPR suojaus tilalle seudulliseen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon GDPR suojaus

Lisäksi neuvosto pyytää kunnanhallitusta osaltaan vahvistamaan valinnat Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvoston edustajista hyvinvointialueen vanhusneuvostoon seuraavasti:GDPR suojaus ja hyvinvointialueen vammaisneuvostoon seuraavasti: GDPR suojaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto pyytää, että kunnanhallitus lähettää tiedon valinnoista hyvinvointialueen hallitukselle vahvistettavaksi ja edelleen tiedoksi hyvinvointialueen neuvostoille.   

Valmistelija

 • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 14.10.2022 § 26 käsitellyt hyvinvointialueella toimivien vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajapaikkoja ja esittää kunnahallitukselle,​ että se osaltaan

 • vahvistaa Simo Hokkasen eronpyynnön seudullisen vammaisneuvoston jäsenyydestä ja valitsee Simo Hokkasen tilalle Pirjo Laitisen seudulliseen hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.
 • vahvistaa Kirsti Lähteenmäen eronpyynnön seudullisen vanhusneuvoston jäsenyydestä ja valitsee Kirsti Lähteenmäen tilalle seudulliseen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon Pirjo Laitisen. 

Lisäksi neuvosto pyytää kunnanhallitusta osaltaan vahvistamaan valinnat Kangasniemen vanhus-​ ja vammaisneuvoston edustajista

 • hyvinvointialueen vanhusneuvostoon seuraavasti: Simo Hokkanen ja Pirjo Laitinen ja
 • hyvinvointialueen vammaisneuvostoon seuraavasti: Kirsti Lähteenmäki ja Pirjo Laitinen.

Vanhus-​ ja vammaisneuvosto pyytää,​ että kunnanhallitus lähettää tiedon valinnoista hyvinvointialueen hallitukselle vahvistettavaksi ja edelleen tiedoksi hyvinvointialueen neuvostoille.  

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnahallitus päättää

 • vahvistaa Simo Hokkasen eronpyynnön seudullisen vammaisneuvoston jäsenyydestä ja valitsee Simo Hokkasen tilalle Pirjo Laitisen seudulliseen hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.
 • vahvistaa Kirsti Lähteenmäen eronpyynnön seudullisen vanhusneuvoston jäsenyydestä ja valitsee Kirsti Lähteenmäen tilalle seudulliseen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon Pirjo Laitisen. 

Lisäksi kunnanhallitusta päättää vahvistaa osaltaan valinnat Kangasniemen vanhus-​ ja vammaisneuvoston edustajista

 • Hyvinvointialueen vanhusneuvostoon seuraavasti: Simo Hokkanen ja Pirjo Laitinen ja
 • Hyvinvointialueen vammaisneuvostoon seuraavasti: Kirsti Lähteenmäki ja Pirjo Laitinen.

Kunnanhallitus lähettää tiedon valinnoista hyvinvointialueen hallitukselle vahvistettavaksi ja edelleen tiedoksi hyvinvointialueen neuvostoille.   

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

valitut, Etelä-Savon hvinvointialue