Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Valtionosuuspäätös 2021

KNGDno-2021-1

Valmistelija

  • Mirja Ursin, talouspäällikkö, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on tehnyt oikaisuvaatimuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle valtionosuudesta vuodelle 2021.

Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 26.4.2021 VN/27874/2020-OKM-4 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2021. Päätöksen perusteella kunnalle myönnetään vuoden 2021 valtionosuuden oikaisuna  244 442,00 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen vuoden 2021 valtionosuuteen. 

Päätös

Talouspäällikkö toimi asiantuntijana asian esittelyssä.

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)