Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Talouden toteutuminen 1.1.-31.7.2021

KNGDno-2020-504

Valmistelija

  • Mirja Ursin, talouspäällikkö, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talouden toteutuminen viedään hallintosäännön mukaan kunnanhallitukselle kuukausittain.

Talouden toteutuminen 1.1.-31.7.2021

Laskennallinen käyttöaste 31.7. saa olla 58,3 % ja palkkojen osalta 60,6 % huomioiden heinäkuussa maksettavat lomarahat.

Heinäkuun toteumavertailun mukaan toimintatuottoja on kertynyt  3 186 t € ( 62,3,0 %).  Hankkeille saadut tuet ja avustukset valtiolta nostavat tuottojen määrää yli budjetoidun.

Toimintakuluja on kirjattu 26 264 t € ( 60,5 %). Käyttö on 954 t€ yli budjetoidun. Menojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 9,4 %, josta suurin osa aiheutuu asiakaspalvelujen ostoista. Essote  ky:lle maksettava kuntamaksuosuus on 15,5 milj, jossa budjettiin verrattuna ylitystä n. 600 t € ja kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 1,2 milj euroa (8,6 %). Essote ky:n 1-6 kk:n osavuosikatsauksen mukaan Kangasniemen kunnan maksuosuus on tilinpäätösennusteessa 26,2 milj euroa, talousarvioon on varattu 25,6 milj., eli tilinpäätöksessä maksuosuus tulisi ylittymään n. 600 t €.

Palkkojen käyttöaste on budjetin mukainen 60,4 %.

Toimintakatteeksi muodostuu 31.7.2021 yhteensä 23 077 t €, jossa kasvua edelliseen vuoteen 10,2 %.

Verotuloja on kertynyt 31.7. mennessä 13 192 t €, ( 65,0 %). Verotuloissa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 14,1 %, mikä johtuu pääasiassa ennakoitua paremmasta kunnallisvero- ja yhteisöverokertymästä. Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 11 249 t €, (58,3 %) .

Vuosikatteeksi muodostuu kesäkuun lopussa 1 359 t €, suunnitelman mukaisia poistoja kirjataan 911  t €, joten ylijäämäksi muodostuu 31.7. tilanteessa n. 450 t €. Epävarmuutta talouden ennustamiseen tuo Essote ky:n koronakustannukset ja hoitovelka sekä valtiolta luvatut korona-avustukset. 

Esityslistan liitteenä on talouden tuloslaskelma ja vastuualueraportti graafisena 1.1.-31.7.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy talouden raportin 1.1.-31.7.2021.

Päätös

Talouspäällikkö, tekninen johtaja ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimivat asiantuntijoina pykälän esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)