Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 LISÄPYKÄLÄ: Erityislasten ja oppimisvaikeuksista kärsivien lasten kouluasiat (lisäpykälä)

KNGDno-2021-644

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 27.8.2021 käsitellyt lisäasiana erityislasten ja oppimisvaikeuksista kärsivien lasten kouluasioita. Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjaote on liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee vanhus- ja vammaisneuvoston esityksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mika Huovinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)