Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Kuntalaisaloite kaavateiden asfaltoimiseksi

KNGDno-2021-624

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntaan on saapunut 5.8.2021 kuntalaisaloite kaavateiden asfaltoimiseksi. Aloitteen on allekirjoittanut 47 kuntalaista. Kuntalaisaloite koskee Ropulantien, Leinonkujan, Hiskinntie ja Huhtatien alueella olevia kiinteistöjä ja aloitteen allekirjoittaneet alueen asukkaat esittävät kyseisten kaavateiden pikaista kestopäällystettä asumismukavuuden lisäämiseksi ja terveyshaittojen minimoimiseksi. Aloitteen allekirjoittajat esittävät, että määräraha Ropulantien ja sen vaikutuspiirissä olevien teiden kestopäällysteeseen varataan vuoden 2022 talousarvioon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee saapuneen kuntalaisaloitteen tiedokseen ja siirtää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteluun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Korhonen, aloitteen tehneiden yhteyshenkilöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)