Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Kuntatodistukset, 16.05.2022
§ 2 Hankintapäätös: työsuhdepolkupyörät, 16.05.2022
§ 3 Monipalveluliikenne Onnikan sopimuksen optiovuoden käyttäminen 1.8.2022-31.7.2023, 19.05.2022
§ 4 Digiturvamalli-palvelun hankinta Kangasniemen kunnalle, 19.05.2022
§ 5 Modernin sisäisen viestinnän kehittäminen, Teams-ympäristössä toimivan järjestelmän hankinta, 19.05.2022
§ 6 Sitoutuminen Hansel Oy:n Kausijulkaisujen välityspalvelut 2022–2024 (2026) -puitesopimukseen, 25.05.2022
Yleispäätös:
§ 35 Sitoutuminen Hansel Oy:n leasingpalvelut 2023-2024 (2026) puitesopimukseen, 16.05.2022
§ 36 Muutos lukuvuosisuunnitelmaan / Beckerin koulu, 17.05.2022
§ 37 Palkkatukilaina Kangasniemen Työttömät ry:lle väliaikaisrahoitukseen, 20.05.2022
§ 38 Täyttölupa sivistys-​ ja hyvinvointitoimeen 2022-​2023 -​ opetustoimi, 25.05.2022
§ 39 Palkan takaisinperintä lukion ohjelmavirheen johdosta - xxxx xxxx, 25.05.2022
§ 40 Palkan takaisinperintä lukion ohjelmavirheen johdosta - xxxx xxxx, 25.05.2022
§ 41 Palkan takaisinperintä lukion ohjelmavirheen johdosta - xxxx xxxx, 25.05.2022
§ 42 Palkan takaisinperintä - xxxx xxxx, 25.05.2022
§ 43 Palkan takaisinperintä lukion ohjelmavirheen johdosta - xxxx xxxx, 30.05.2022
§ 44 Palkan takaisinperintä lukion ohjelmavirheen johdosta - xxxx xxxx, 30.05.2022
§ 45 Palkan takaisinperintä lukion ohjelmavirheen johdosta - xxxx xxxx, 30.05.2022
§ 46 Palkan takaisinperintä lukion ohjelmavirheen johdosta - xxxx xxxx, 30.05.2022
§ 47 Hallintojohtajan viranhaltijapäätöksen § 42 kumoaminen ja korjattu uusi päätös, 31.05.2022
§ 48 Työsuojelupäällikön sijaistaminen, 01.06.2022

kunnanjohtaja
§ 26 Kangasniemen Musiikkiviikkojen dokumenttielokuvan avustaminen, 31.05.2022
§ 27 Toimialajohtajien sijaisten määrääminen 1.6.2022 alkaen, 01.06.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 13.5.-1.6.2022 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)