Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Kunnanvaltuuston kokouksen 23.5.2022 täytäntöönpano

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta kuntalain 39 § ja 96 § mukaisesti.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.5.2022 käsitellyt seuraavat pykälät:

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 27 Pöytäkirjan tarkastus
§ 28 Marjo Hämäläisen eroilmoitus luottamustehtävistä
§ 29 Tilinpäätös 2021
§ 30 Arviointikertomus vuodelta 2021
§ 31 Tilintarkastuskertomus 2021
§ 32 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
§ 33 Henkilöstöraportti 2021
§ 34 Tietotilinpäätös v. 2021
§ 35 Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 2021
§ 36 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
§ 37 Hallintosäännön päivitys 1.6.2022
§ 38 Kunnan metsätilojen myynti
§ 39 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös / Maanvaihto / Kangasniemen kunta / Kosloff Kai
§ 40 Ilmoitusasiat
§ 41 Muut asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus toteaa,​ etteivät kunnanvaltuuston kokouksessa 23.5.2022 tehdyt päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä,​ valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa,​ eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia ja päättää,​ että ne pannaan täytäntöön. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)