Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Esitys sopimuksesta Kangasniemen kunnan ja STT-Rakennus Oy:n välillä

KNGDno-2022-261

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

STT–Rakennus Oy on tehnyt yhteistoimintasopimuksen FH Invest Oy:n kanssa Asunto Oy Kangasniemen Otontorin 2258278–5 osakkeista osoitteessa Otto Mannisentie 4, 51200 Kangasniemi. STT-Rakennus Oy:n tavoitteena on rakentaa tontille 3-kerroksinen pienkerrostalo, jonka alustava huoneistomäärä olisi yhteensä 11 kappaletta. Hanke toteutetaan RS kohteena. Hanke on tarkoitus aloittaa syksyllä 2022 tai viimeistään keväällä 2023. STT-rakennus on lisäksi neuvotellut alustavasti hankkeen rahoituksen.

Hankkeen käyntiin saamiseksi STT-Rakennus Oy esittää, että Kangasniemen kunta sitoutuisi ostamaan rakennettavasta kiinteistöstä kaksi huoneistoa. Hankkeesta on käyty lähetekeskustelu kunnanhallituksen kokouksessa 16.5.2022 minkä perusteella rakennuttajalle on ilmoitettu, että kunta on valmis harkitsemaan yhden huoneiston ostamista: 2 h + keittiö + sauna, pinta-alaltaan 55 m2 ja myyntihinnaltaan 168.500,00 euroa. Kangasniemen kunta sitoutuisi samalla lunastamaan asuntoon liittyvän autopaikan hintaan 900,00 euroa. Omistus- ja hallintaoikeus siirtyisivät ostajalle siinä vaiheessa, kun kauppahinta on kokonaan maksettu. Kangasniemen kunnalla on oikeus lunastaa asunnon lainaosuus, joka rakennuttaja on alustavasti neuvotellut 60 %:n suuruiseksi kauppahinnasta.

STT-Rakennus on perustellut esityksessään hankkeen käynnistymisen positiivista viestiä moneltakin kannalta esim. keskustan ilme paranisi, keskustaan saataisiin uutta kerrostalotyyppistä asuntokantaa, hankkeella on työllistävä vaikutus kunnalle sekä hankkeen avulla kuntaan saadaan uusia asukkaita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää varata Asunto Oy Kangasniemen Otontorin 2-kerroksen huoneiston 2h+keittiö+sauna, pinta-alaltaan 55 m2, jonka velaton myyntihinta on 168.500,00 euroa sekä siihen liittyvän autopaikan myyntihintaan 900,00 euroa. Kunta lunastaa huoneiston, mikäli sitä ei ole myyty kuuden kuukauden aikana lopputarkastuksesta.

Vuoden 2022 talousarvion investoinneissa on määrärahavaraus kiinteän omaisuuden ostolle 200.000,00 euroa ja kunnanhallitus päättää siirtää tästä määrärahasta tarvittavan määrärahan aineettoman käyttöomaisuuden ostoon.

Päätös

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus: Asia palautetaan uudelleenvalmisteluun paikallisen asuntomarkkinatilanteen selvittämiseksi.

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

STT-Rakennus Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)