Kunnanhallitus, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

hallintojohtaja
Yleispäätös:
§ 58 Palkan takaisinperintä / xxxxx xxxxx, 25.08.2022
§ 59 Maankäyttöasiantuntijan tehtävien sijaistaminen, 25.08.2022
§ 60 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxx xxxx, 25.08.2022
§ 61 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxx xxxx, 25.08.2022
§ 62 Ammattialalisän myöntäminen / xxxx xxxx, 25.08.2022
§ 63 Palkan takaisinperintä / xxxx xxxx, 30.08.2022

kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvitys, Kangasniemi 2022 Tarjouksen hylkääminen, 23.08.2022
§ 3 Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvitys, Kangasniemi 2022, 23.08.2022
Yleispäätös:
§ 33 Palkkatukilainan jatkopäätös Kangasniemen Työttömät ry:lle väliaikaisrahoitukseen, 29.08.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 18.8.-1.9.2022 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).