Kunnanhallitus, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Maksuaikajärjestelyt

KNGDno-2022-336

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 24 § mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan saatavia.

Viranhaltijat ovat neuvotelleet liitteenä olevan maksujärjestelysopimuksen. Sopimus on allekirjoitettu kesäkuussa 2022 ennen 1.8.2022 voimaan tulleen Laskutus- ja perintäohjeen voimassaoloa ja asia tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan maksujärjestelysopimuksen. 

Päätös

Talous- ja hankepäällikkö toimi asiantuntijana pykälän esittelyssä.

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Marja Iikkanen, Marita Manninen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).