Kunnanhallitus, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi

  • Tiedonhallintalautakunnan selvityspyynnön tiedonhallintalaissa säädetyn henkilöstön koulutusvelvollisuuden ja tiedonhallintalain valvonnan toteuttamisesta 2022. Kangasniemen kunnan tiedonhallintasihteeri on antanut kunnan vastaukset webropol-kyselyn kautta 29.08.2022.
  • Koittilan koulun sisäilmatyöryhmän perustaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).