Kunnanhallitus, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Essoten sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys vuodelta 2021

KNGDno-2022-335

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä Essoten sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys vuodelta 2021  tiedoksi Essoten hallitukselle sekä Essoten kuntien kunnanhallituksille (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 24 § 5 kohta: Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on antaa selvitys vuosittain kunnanhallitukselle).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen toimintavuodelta 2021.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).