Kunnanhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM

Kuvaus

hallintopäällikkö
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 23 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxxxxxx, 20.08.2019
§ 24 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxxxxxx, 27.08.2019
§ 25 Täyttölupa / luokanopettaja / opetustoimi, alakoulut, 28.08.2019
Yleispäätös:
§ 4 Facta väestörekisterin käyttöoikeuksien myöntäminen työllisyyskoordinaattorille, 22.08.2019

kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Pro Economica Premium taloushallinnon ohjelmistopäivityksen hankintapäätös, 16.08.2019
Yleispäätös:
§ 4 Kangasniemen kunnan edustaja kutsunnoissa 2019, 28.08.2019

talouspäällikkö
§ 9 Kuntatodistusten hyväksyminen, 16.08.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, hallintopäällikön ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 15.8.-28.8.2019 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.