Kunnanhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/CaseM

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

hallintopäällikkö

Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 9 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxx xxxx 06.04.2020
§ 10 Muutos helmikuussa 2018 solmittuun työ- ja virkaehtosopimukseen kertaerästä, 06.04.2020
Yleispäätös:
§ 3 Asianhallintaohjelma CaseMin käyttöoikeuksien myöntäminen, 15.04.2020

kunnanjohtaja

Hankintapäätös:
§ 4 Palkkahallinnon palvelujen hankintapäätös, 20.04.2020
Yleispäätös:
§ 6 Koulutus- ja kehittämistuki 2020 - T:mi Sinilila, 02.04.2020
§ 7 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 20.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan ja hallintopäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 2.4.-22.4.2020 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)