Kunnanhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Muut asiat

KNGDno-2020-20

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitukselle tuodaan kokoukseen tiedoksi seuraavat asiat:

  • Koronavirusepidemian vaikutusten tilannepäivitys kunnan toimintaan
  • Kunnanjohtajan tekemät päätökset Koronaviruksen johdosta sekä valmistelussa olevat hakemukset
  • Synsiön leirikeskuksen siivous ja kevätkunnostus
  • Kokousaikatauluista, 11.5. kunnanhallituksen kokous perutaan, 25.5. valtuustoseminaari perutaan, mutta varmistetaan valtuutettujen osallistaminen tulevan talousarvion laadintaan liittyen
  • YT-menettelyiden täytäntöönpanon tilannekatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee muut asiat tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi muut asiat tiedokseen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)