Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/2019/CaseM

Kuvaus

talouspäällikkö
Asiakaspäätös:
§ 1 ERÄIDEN MAKSUSAATAVIEN KIRJAAMINEN LUOTTOTAPPIOHIN, 19.05.2021
Yleispäätös:
§ 5 Kuntatodistusten hyväksyminen, 19.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 6.5.-20.5.2021 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)