Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Suur-Savon sähkön yhtiökokous 1.6.2021

KNGDno-2019-742

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1. kesäkuuta 2021 klo 10:00 Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin Kamarimusiikkisalissa, os Sointukatu 1, Mikkeli. Valtuutusten tarkastus alkaa samassa paikassa klo 9:15.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle yhtiöjärjestyksen mukaisesti lauantaihin 29.5.2021 klo 11:00 mennessä osoitteessa www.sssoy.fi/yhtiökokous.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten sekä nimeää yhtiökokousedustajan.

Päätös

Kunnanhallitus nimeää Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen yhtiökokousedustajaksi Tapani Nykäsen.

Tiedoksi

Suur-Savon sähkö Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)