Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Kunnanvaltuuston 17.5.2021 kokouksen päätösten täytäntöönpano

KNGDno-2020-601

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta kuntalain 39 § ja 96 § mukaisesti.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.3.2021 käsitellyt seuraavat pykälät:

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 18 Pöytäkirjan tarkastus
§ 19 Eroilmoitus luottamustehtävästä
§ 20 Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen 2021
§ 21 Puulan alueen yleiskaavamuutokset
§ 22 Itä- Suomen päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen hyväksyminen
§ 23 Tilinpäätös 2020
§ 24 Arviointikertomus vuodelta 2020
§ 25 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
§ 26 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
§ 27 Osavuosikatsaus tammi- maaliskuu 2021 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
§ 28 Kangasniemen kunnan konserniohje 2021
§ 29 Kunnanjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen
§ 30 Valtuustoaloitteet 2020
§ 31 Muut asiat
§ 32 Henkilöstöraportti 2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus toteaa, etteivät kunnanvaltuuston kokouksessa 17.5.2021 tehdyt päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia ja päättää, että ne pannaan täytäntöön. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)