Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Aloite nimetä entisen vanhainkodin alue virallisesti

KNGDno-2021-219

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vihikankankaalla, ennen Suurolan kylää on kunnan omistama alue, jossa on Attendo Oy:n ja Essote Ky:n järjestämänä eritasoista palveluasumista eri asumispalveluyksiköissä. Alueella on kunnan  ja vanhustentalosäätiön omimistamia vuokra-asuntoja. Alueella toimii vammaisten palveluyksikkö Keto ja vammaisten asuntola. Alueella on monta toimijaa ja alueesta on muodostunut keskeinen ikääntyvien ihmisten asumisalue. Aluetta kutusutaan entisen vanhainkodin alueeksi, ikääntyvien kampukseksi tai selitetään muuten aluetta tunnistettavaksi. Jokaisella toimintayksiköllä on oma nimensä; Männikkö Kuulela, Annin ja Oton tupa, palvelukeskus Keto jne. 

Alueella tapahtuva hoivatoiminta sai alkunsa, kun maanomistaja Mauno Puolakan maa-ala siirtyi kunnalle vanhainkodin rakentamista varten kauppakirjan ehdoissa rajattiin maa-alan käyttöä. Nyt alueen toiminta on laajaa ja palvelee suurta joukkoa kangasiemeläisiä ikääntyviä ihmisiä, kuten kauppakirjassa on tarkoitettu. 

Vanhus ja vammaisneuvostolle on tullut alueella asuvan henkilön toivomus nimetä koko alue virallisesti Puolakan kankaaksi. Alueen nimeämisellä saadaan alueesta yhtenäinen ja Puolakan kankaaksi kutsuminen kunnioittaa lahjoituksen antajan muistoa. Rakennusten nimeämisessä ei alueen historiaa ole huomioitu, joten lahjoittajan mukaan alueen nimeäminen on perusteltua. Alueen voisi nimetä seuraavassa alueella olevan kaavan käyttöönotto vaiheessa, mutta jo ennen virallista nimeämistä kunta voisi omalla päätöksellään ottaa uuden nimen käyttöön.    

 

 

 

Päätösehdotus

Vanhus ja vammaisneuvosto käsittelee kuntalaisen toivomusta aloitteena ja keskustelee koko alueen nimeämisestä Puolakan kankaaksi. Tarvittaessa vanhus- ja vammaisneuvosto vie aloitteen edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.  

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että Puolakan nimi on syytä säilyttää alueella. Ritva Alanteen ehdotuksesta neuvosto esittää alueen nimeksi Puolakan Rinne. Nimiehdotus viedään kunnahallituksen käsitttelyyn.

Lisäksi neuvosto esittää kunnahallitukselle toivomuksen, että Puolakan rinne -alueelle laaditaan selkeä opaskartta, johon eri asumiskohteet ja toimijat merkitään nimittäin. Toimipisteiden nimikyltit, yhteystiedot ja opaskartta muodostaisivat edustavan kokonaisuuden alueen julkisivulla. 

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto on saanut kuntalaiselta toivomuksen nimetä ns. vanhainkodin alue entisen maanomistajan Mauno Puolakan mukaan. Vanhus- ja vammaisneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää aloitteena kunnanhallitukselle, että se nimeää alueen Puolakan Rinteeksi ja alueelle laaditaan selkeä opaskartta, johon eri asumiskohteet ja toimijat merkitään nimittäin.

Toimipisteiden nimikyltit, yhteystiedot ja opaskartta muodostaisivat edustavan kokonaisuuden alueen julkisivulla.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnahallitus siirtää asian Teknisen toimen valmisteluun. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Essote ky, Vaalijan ky, Attendo, vanhustentalosäätiö, Sosfix

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)