Kunnanhallitus, kokous 23.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 319 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM

Kuvaus

elinkeinoasiamies
Hankintapäätös:
§4 KANGASNIEMEN MATKAILULEHTI 2018/Painatus, 11.10.2017
Yleispäätös:
§10 KYLÄAVUSTUS/Koittilan seudun kyläseura ry, 05.10.2017
§11 KOULUTUSTUKI/Kotikuntoutus Marketta, 10.10.2017
§12 KYLÄAVUSTUS/Luusniemen Kyläseura Elo ry, 10.10.2017
§13 KOULUTUSTUKI/Konehonka Oy, 10.10.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa elinkeinoasiamiehen viranhaltijapäätökset ajalta 3.10-16.10.2017 ja päättää, ettei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.