Kunnanhallitus, kokous 23.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 318 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 2017 / HRM

KNGDno-2016-519

Valmistelija

  • Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Viranhaltijapäätösraportti on pöytäkirjan liitteenä nro 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa  vt kunnanjohtajan, taloussuunnittelijan ja palvelupäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 3.10-16.10.2017 ja päättää, ettei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.