Kunnanhallitus, kokous 23.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 310 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2017

KNGDno-2016-188

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvion toteutumisen laskennallinen käyttöaste syyskuun lopussa 75 % ja palkkojen osalta 76,4 % heinäkuussa maksetut lomarahat huomioiden.

Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun lopussa 3 749 t€, joka on  72,1 %.

Toimintakuluja on kirjattu 29 199 t€, käyttö-% 72,9, alitusta talousarvioon verrattuna on 2,1 % ja euroina n. 800 t. Palkkojen käyttö-% on 73,8 %, joka on 2,6 % , eli alitusta talousarvioon verrattuna 160 t€. Essote-menoja on kirjattu syyskuun loppuun mennessä 16 344 t€ , (talousarvio 22 200 t€), joka on 73,6 % budjetoidusta.

Toimintakate on 25 450 t€, budjetista 73,1 % ja edellisen vuoden syyskuun loppuun verrattuna -6,3 %, eli kate on parantunut edellisestä vuodesta.

Verotuloja on kertynyt 14 595 t€,  81,3 % arvioidusta ja 2,4 % ja 340 t€ edellistä vuotta enemmän. Valtionosuuksia on kirjattu syyskuun loppuun mennessä budjetoidun mukaisesti 13 985 t€, 75 % budjetista,

joka on kuitenkin -4,8 % ja 700 t€ vähemmän kuin v. 2016 syyskuussa. Koko verorahoituksen muutos on negatiivinen edelliseen vuoteen verrattuna n. 360 t€.

Vuosikate on 3 165 t€ ja poistoja on kirjattu syyskuun lopussa 1 200 t€. (Toteumaraportilla kirjaamatta poistoja 160 t€).

Pöytäkirjan liitteenä nro1 on tuloslaskelma 1.1-30.9.2017.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnahallitus merkitsee tietoon saatetuksi talouden toteutumaraportin 1.1.-30.9.2017.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.