Kunnanhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 270 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 9 Valtion erityisavustukseen digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa liittyvä ohjelmistolisenssin hankintapäätös, 09.11.2022
Yleispäätös:
§ 85 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxx xxxx, 03.11.2022
§ 86 Palkan takaisinperintä / xxxx xxxx, 09.11.2022
§ 87 Palkan takaisinperintä / xxxx xxxx, 13.11.2022

kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 4 Kangasniemen markkinointilehden 2023 taitto ja toteutus, 10.11.2022
§ 5 Kangasniemen markkinointilehden 2023 painaminen, 10.11.2022
Yleispäätös:
§ 40 Palkkatukilainan jatkopäätös Kangasniemen Työttömät ry:lle väliaikaisrahoitukseen, 07.11.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 3.11.-16.11.2022  ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.