Kunnanhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 22.11.2022. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana tiistaina. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Kuusjärvi ja Marja-Leena Laitinen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eetu Lahikainen ja Marja-Leena Laitinen.