Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

hallintojohtaja
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 34 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxx xxxx, 03.09.2021
§ 35 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxx xxxx, 06.09.2021
§ 36 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxx xxxx, 08.09.2021
Yleispäätös:
§ 5 Täyttölupa määräaikaisen avustajan tehtävään varhaiskasvatukseen, 07.09.2021
§ 6 Asianhallintaohjelma CaseMin lomake-editorin käyttöoikeuksien myöntäminen, 08.09.2021

kunnanjohtaja
§ 13 Avustus xxxxxxxx:n rekrytointikampanjaan, 10.09.2021

talouspäällikkö
§ 10 Kuntatodistukset /Kuntarahoitus Oyj, 08.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 27.8.-15.9.2021 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)