Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020 pyydetyt lisäselvitykset

KNGDno-2021-153

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

jatkoa 1.4.2021 § 12

Arviointikertomusluonnos on esityslistan liitteenä 3.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää vuodelta 2020 annettavasta arviointikertomuksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti antaa kunnanvaltuustolle liitteen 3 mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2020.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että kertomuksen tummennetuista kohdista pyydetään kunnanhallitusta antamaan tarpeelliset selvitykset. Selvitykset pyydetään antamaan valtuustolle lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta on päättänyt antaa kunnanvaltuustolle liitteen mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2020.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle,​ että kertomuksen tummennetuista kohdista pyydetään kunnanhallitusta antamaan tarpeelliset selvitykset. Selvitykset pyydetään antamaan valtuustolle lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mirja Ursin, talouspäällikkö, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 12.5.2021 § 20 esittää kunnanhallitukselle, että tilinpäätöksestä 2020 annetun arviointikertomuksen tummennetuista kohdista pyydetään kunnanhallitusta antamaan selvitykset. Tietoja pyydetään lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Liitteenä on tarkastuslautakunnan pyytämät ja hallintokuntien laatimat selvitykset arviointikertomuksessa oleviin tummennettuihin kohtiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus yhtyy hallintokuntien selvityksiin ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)