Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Talouden toteutuminen 1.1.-31.8.2021

KNGDno-2020-504

Valmistelija

  • Mirja Ursin, talouspäällikkö, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talouden toteutuminen viedään hallintosäännön mukaan kunnanhallitukselle kuukausittain.

Talouden toteutuminen 1.1.-31.8.2021

Laskennallinen käyttöaste 31.8. saa olla 66,7 % ja palkkojen osalta 68,5 % huomioiden heinäkuussa maksettavat lomarahat.

Elokuun toteumavertailun mukaan toimintatuottoja on kertynyt 3 682 000 € (72,0 %), jossa budjettiin nähden ylitystä noin 270 000 €. Ylitys johtuu pääasiassa valtion maksamista avustuksista sivistystoimen hankkeisiin.

Toimintakuluja on kirjattu 29 581 000 € (68,2 %). Käyttö on 1,5 % ja noin 650 000 € yli budjetoidun ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 8,3 %. Ylitys johtuu lähinnä Essote ky:lle maksettavista kuntamaksuosuuksista, jossa ylitystä budjetoituun on noin 600 000 €.

Palkkamenot elokuun lopussa on budjetoidun mukaiset 4 452 000 € (68,2 %).

Verotuloja on kertynyt 31.8. mennessä 14 679 000 €, (72,3  %). Kuntaliitolta 30.8.2021 saapuneen veroennustekehikon mukaan kunnan verokertymäksi arvioidaan v. 2021 yhteensä 21,4 miljoonaa euroa, joka on n. 1,1 miljoonaa enemmän kuin talousarvioon 2021 on arvioitu. Valtionosuuksia on kirjattu budjetin mukaisesti 12 873 000 €, (66,7 %) . 

Vuosikatteeksi muodostuu elokuun lopussa 1 944 000 €, suunnitelman mukaisia poistoja kirjataan 1 miljoonaa €, joten ylijäämäksi muodostuu 31.8. tilanteessa noin 900 000 €. Loppuvuoden koronakustannukset ja niihin saatavat valtion avustukset aiheuttavat epävarmuutta tilinpäätöksen ennustettavuuteen.

Liitteenä on talouden tuloslaskelma  ja vastuualueiden toteumat graafisena 1.1.-31.8.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden raportin 1.1.-31.8.2021 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)