Kunnanhallitus, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/CaseM

Kuvaus

elinkeinoasiamies
Yleispäätös:
§ 2 Kehittämistuki 2019/Kuntohoitaja Ritva Hämäläinen, 09.01.2020
§ 67 Kehittämistuki 2019/Sepon Konttori, 19.12.2019
§ 68 Kyläavustus 2019/Hokan seudun kyläyhdistys ry, 19.12.2019

hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Kirjaston kirjahankinnat vuonna 2020, 19.12.2019
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 1 Määrä- ja osa-aikainen kirjastovirkailija / xxxxxxxxxx, 14.01.2020
§ 30 Määrä- ja osa-aikainen kirjastovirkailija / xxxxxxxxxx, 19.12.2019

kunnanjohtaja
§ 1 Sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisuusjärjestelyt, 15.01.2020
§ 2 Siviilipalvelus / xxxxxxxxxx, 15.01.2020
Yleispäätös:
§ 1 Mainossopimus Kangasniemi-ralliin 15.2.2020, 07.01.2020

talouspäällikkö
§ 1 Kuntatodistusten hyväksyminen/Kuntarahoitus Oy, 15.01.2020
§ 16 Kuntatodistukset Kuntarahoitus Oy:ltä, 13.12.2019
§ 17 Kuntatodistusten hyväksyminen, 20.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa elinkeinoasiamiehen, hallintopäällikön, kunnanjohtajan ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 13.12.2019-15.1.2020 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)