Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

kunnanjohtaja
§ 34 Elinkeinotoimen koulutus- ja kehittämistuki 2022 - AL-Fitness, 13.09.2022
§ 35 Kyläavustus 2022 - Hokan seudun kyläyhdistys ry, 13.09.2022
§ 36 Puula Open frisbeegolftapahtuman tukeminen, 13.09.2022

hallintojohtaja
Yleispäätös:
§ 64 Palkan takaisinperintä / xxxx xxxx, 02.09.2022
§ 65 Varhaiskasvatuksen TVA-lisät toimintavuodelle 2022-2023, 02.09.2022
§ 66 Palkan takaisinperintä / xxxx xxxx, 06.09.2022
§ 67 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxx xxxx, 06.09.2022
§ 68 Täyttöluvat sivistys-​ ja hyvinvointitoimeen 2022-​2023 - varhaiskasvatus, 09.09.2022

talous- ja hankepäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Kuntatodistukset, 14.09.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja talous- ja hankepäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 2.9.-14.9.2022 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.