Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Tarjous Kangasniemen kunnalle Kiviniemen leirintäalueen saunarakennuksesta

KNGDno-2019-775

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kiviniemen leirintäalueen vuokrasopimus yrittäjän kanssa päättyy vuoden 2022 lopussa. Yrittäjä on rakentanut alueelle saunan, joka on matkailijoiden keskuudessa ollut erittäin suosittu ja päivittäisessä käytössä.

Yrittäjä esittää, että kunta ostaisi saurarakennuksen hintaan 5 800 €, jolloin yrittäjän ei tarvitsisi siirtää rakennusta pois alueelta. Yrittäjä näkee saunan alueella välttämättömänä matkaililjoiden kannalta ja näkee, että kooltaan nykyinen sauna on riittävä.

Lisäksi yrittäjä pyytää kuntaa kiinnittämään huomiota ympäristön pusikoitumiseen, matkailijat ovat valittaneet, että matkailualueelta vettä näy missään. Muutama vuosi sitten kunnan toimesta on Kiviniementien ja rannan välinen alue raivattu  ja tämä toimi sai kuulemma kävijöiltä kiitosta

Kunnan tekninen toimi on arvioinut saunan kuntoa ja esittää, ettei kunta lunasta saunarakennusta sen huonon kunnon johdosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se lunasta Kiviniemen leirintäalueelle yrittäjän rakentamaa saunarakennusta.

Päätös

Tekninen johtaja toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiviniemen leirintäalueen yrittäjä, tekninen toimi