Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Lausuntopyyntö -Etelä-Savon maakuntaliiton talouden ja toiminnan suuntaviivoista 2023

KNGDno-2021-734

Valmistelija

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää jäsenkunnilta lausuntoa maakuntaliiton talouden ja toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2023. Lausunnot tulee toimittaa 30.9.2022 mennessä. Erityisesti pyydetään kuntien kantaa maakuntahallituksen 22.8.2022 §:ssä 122 esittämään kuntien maksuosuuksien 2 % nostamiseen vuodelle 2023. Kangasniemen kunnalle tämä merkitsee 1 745 euron korotusta, jolloin kunnan vuosimaksu osuus olisi vuonna 2023 yhteensä 89 040 euroa.

Saadun p​​​​​alautteen perusteella valmistellaan lopullinen toimintasuunnitelman sisältävä talousarvioesitys 2023 maakuntavaltuuston joulukuun kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Yleisen kustannustason noustessa Kangasniemen kunta puoltaa kuntaosuuden kasvattamista 2 prosentilla. Vuoden 2023 toiminnan suuntaviivojen osalta kunta pitää erityisen tärkeänä aluekehittämisen vaikuttavuusseurannan toteutusta sekä yritysten osaamistarpeiden kokoamista ja oppilaitosyhteistyön kehittämistä siten, että niiden avulla voidaan edistää työvoiman saatavuutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamo