Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Kunnan metsien leimikkojen myynti 2022

KNGDno-2022-268

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry:n metsäasiantuntija Jenniina Lahikainen on hoitanut tarjouspyynnöt kunnan metsätaloussuunnitelman mukaisesti Synsiön leimikosta myyntiin.  

Heinälammen ja Hännisaaren harvennuksevät tekevät yhteensä 13,7 hehtaria ja poimintahakkuu yhteensä 9,6 hehtaaria.

Tarjouspyyntö kunnan leimikoista on laitettu myyntiin kuutio-palveluun sekä se on lähetetty sähköpostilla 11 eri metsäyritykselle. Tarjousten määräaika umpeutui maanantaina 12.9.2022 klo 15.00 ja tarjoukset avattiin samana päivänä.  Tarjouksia saatiin kaikkiaan viisi, joista kaksi muodostaa yhteistarjouksen. Tarjouspyyntöjen mukaisesti kunta on pidättänyt itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset osittain (leimikkokohtaisesti) tai kokonaan.

Tarjousten avauspöytäkirja, kartta alueesta sekä tarjousvertailu ovat liitteinä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Synsiön leimikon myynnin tarjousvertailun mukaisesti siten, että leimikko myydään parhaan tarjouksen yhteisesti tehneille Harvestia Oy:lle ja Versowood Oy:lle.

Päätös

Eetu Lahikainen ilmoitti esteellisyytensä edustusjäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Eetu Lahikainen

Tiedoksi

Metsänhoitoyhdistys, tarjoajat, Marja Iikkanen