Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Korvauspyyntö / Haaparanta

KNGDno-2022-333

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Mikko Laitinen on tehnyt Kangasniemen kunnalle korvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan kunta on laatinut Puulalle osayleiskaavan, jossa hänen omistamalleen kiinteistölle 213-416-5-7 on kaavoitettu yksi rakennuspaikka ja Laitisen mukaan kiinteistöllä tulisi olla yhteensä neljä rakennuspaikkaa. Laitinen on esitellyt tällaisen suunnitelman tekniselle johtajalle. Laitisen mukaan Kangasniemen kunta on aikoinaan hyväksynyt suunnitelman, ennen Puulan osayleiskaavan laatimista. Korvaukseksi tästä Laitinen vaatii kuntaa maksamaan hänelle 1500 €.

Kangasniemen kunta on laatinut Puulalle osayleiskaavan, jonka mukaan Laitisen omistamalla kiinteistöllä 213-416-5-7 on yksi rakennuspaikka. Kaavan laatimisen yhteydessä maanomistajia on kuultu kuten laki vaatii. Puulan osayleiskaavan laadinnassa vuonna 2003 käytettiin ulkopuolista konsulttia. Rakennuspaikkojen määrä perustuu kantatilatarkasteluun. Kaavoituksen yhteydessä on tutkittu kyseisen kiinteistön rakennusoikeus ja edellytyksiä on ollut vain yhdelle rakennuspaikalle. Kaava on tämän mukainen. Kaava on myös lainvoimainen. Kaavoitusta ennen annetuilla lausunnoilla ei ole merkitystä ranta-alueiden kaavoitukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää hylätä Mikko Laitisen korvausvaatimuksen, koska alueella on lainvoimainen osayleiskaava, jonka laadinnan yhteydessä on selvitetty kiinteistön 213-416-5-7 rakennusoikeus ja edellytyksiä on ollut ainoastaan yhden rakennuspaikan muodostamiselle. Ennen kaavoitusta annetuilla lausunnoilla ei ole merkitystä ranta-alueiden kaavoitukseen.

Päätös

Tekninen johtaja toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Laitinen, tekninen johtaja