Kunnanhallitus, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 290 Vaalijalan kirjanpidollisten ylijäämien osittainen maksaminen jäsenkunnille

KNGDno-2021-610

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan 14.12.2022 käsitellyt Vaalijalan kirjanpidollisten ylijäämien osittainen maksaminen Savon jäsenkunnille. Kokouksen pöytäkirjaa ei ole vielä julkaistu, joten se päivitetään hallituksen esityslistalle esityslistan lähettämisen jälkeen, kuitenkin viimeistään maanantaina ennen kokouksen alkua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen päätöksen.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen ylijäämien osittaisen palauttamisen käsittelyn ja toteaa, ettei kuntayhtymän yhtymäkokouksen tarkastettua pöytäkirjaa ole toimitettu kuntaan kunnanhallituksen kokouksen käsittelyyn mennessä.